Bly og andre tungmetallerBly og andre naturligt forekommende tungmetaller har gennem hundrede af år blandt andet været anvendt til byggematerialer. Bly kan forekomme enten i ren form, som blyinddækninger, eller som blyforbindelser i eksempelvis maling, plast, tegl og fliser. Det blev dog endeligt forbudt at anvende bly i byggematerialer i 2007 grundet stor sundhedsrisiko.

I princippet udgør bly og andre tungmetaller i byggematerialer ikke nogen egentlig indeklimamæssig risiko, så længe de er fast bundne til bygningsdele, så som blyskørter, eller til malingsoverflader. Men hvis blyholdige bygningsdele nedrives/renoveres, vil der blive frigivet blyholdigt støv til indeklimaet, og der kan derved opstå risiko for forskellige sundhedsskadelige effekter, da disse støvpartikler kan optages gennem mund, næse, slimhinder og endda i nogle tilfælde også huden.

Det er derfor yderst vigtigt at følge de korrekte forholdsregler i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af blyholdige materialer. Står du derfor overfor en renovering af din bolig, og er du usikker på, om der kan være bly i de enkelte bygningskonstruktioner/materialer, kan det være en god ide at få undersøgt for dette, inden renoveringen påbegyndes.


Kontakt KEH-indeklima her, hvis du har mistanke om at der er bly eller andre tungmetaller i din bygning.

bly sanering