Eksperter anbefaler tørdamp-metoden

Lidt om metoden

MicroClean®-metoden er en danskudviklet, gennemprøvet afrensningsmetode, som gør det muligt at rense de fleste typer bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb udelukkende ved hjælp af vand. Andre metoder kræver, at der enten anvendes skrappe kemikalier, bygningsdele afrenses mekanisk ved slibning/fræsning af overflader, eller at hele bygningsdele fjernes..

MicroClean® slår ved hjælp af tørdampsrensning og efterfølgende støvsugning både skimmelsvampen ihjel og fjerner bagefter den døde biomasse, som er lige så skadelig som levende svampesporer.

MicroClean® er udviklet og patenteret af det danske firma Micro Clean A/S. Metoden må kun anvendes af virksomheder, der har fået licens til at udføre arbejdet af Micro Clean A/S.

Eksperternes anbefalinger

Mange eksperter anbefaler MicroClean®-metoden af flere grunde. Metoden gør udelukkende brug af rent vand og ingen kemikalier. Det skåner ikke alene miljøet, men er også den sundeste løsning for bygningens beboere/brugere og de fagfolk, der skal fjerne skimmelsvamp. Samtidig har MicroClean®-metoden vist sig meget effektiv, fordi dampen trænger ind steder, hvor konventionelle kemikaliebårne løsninger ikke kan nå. Endelig er metoden fundet særligt effektiv, da al den døde biomasse fra skimmelsvampen fjernes og dermed ikke får lov at ligge og tørre ud, hvor den efterfølgende kan spredes gennem luften for igen at forurene indeklimaet.

Statens Byggeforskningsinstituts anvisning 205:
Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst

Miljøstyrelsen har i 2003 afsluttet en større undersøgelse af, hvilke miljøvenlige alternativer der findes til konventionel, kemisk bekæmpelse af forskellige vækster, herunder skimmelsvamp. I rapporten beskrives tørdamp-metoden således:

“Fordelene ved metoden er at den er miljøvenlig og ikke destruktiv på de anbefalede afrensningsområder. Metoden åbner muligheder for at bevare både de primære og sekundære bærende og understøttende konstruktioner, hvor alternativet ellers var nedrivning. Metoden giver derfor mulighed for en gunstig samlet renoveringsøkonomi. ”

Fra Miljøstyrelsens rapport “Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage – Undersøgelse af forekomster” (2003).