Optimeret effekt sikrer grundig afrensning af skimmelsvamp

Udover at tørdampsmetoden nu ikke længere gør det nødvendigt at anvende skadelige kemikalier ved skimmelsanering, så er metoden også bedre og mere effektiv i forhold til den endelige rengøring, da det høje tryk gør det muligt at trænge ned i både revner og sprækker uden at være ødelæggende for den pågældende overflade. Tørdampsmetoden kan derfor anvendes på næsten alle typer overflader/materialer. Ved tørdampsmetoden sikres også, at hjemmets indeklima er optimalt umiddelbart efter endt afrensning, da der dels ikke er nogen lugtgener som ved brug af kemikalier, og dels sørger denne metode  for ikke kun at dræbe skimmelsvampen, men de sundhedsskadelige skimmelsporer og partikler bliver også fjernet ved grundig støvsugning med støvsuger påmonteret specialfiltre.