PCB-Sanering

PCB står for Poly Chlorede Biphenyler og er et miljøfarligt giftstof, der blandt andet blev brugt i materialer til byggeri i 1950erne og op til 1970erne grundet dets tekniske egenskaber som isoleringsevne, holdbarhed og lave brandevne. Det findes blandt andet i fugemasser og termoruder fra de førnævnte tidsperioder. Da det blev klart, at PCB kan have skadelig virkning på både mennesker og miljø, blev det forbudt at anvende i byggematerialer fra 1977.

PCB kan som nævnt være sundhedsskadeligt ved langvarig udsættelse af høje værdier, men det formodes dog ikke umiddelbart at medføre akut sygdom. Da PCB dog let spredes som følge af afdampning/sivning til omgivende byggematerialer og til vores miljø/natur ved generel forkert håndtering, hvor det hober sig op , er det derfor vigtigt, at det bliver fjernet forsvarligt efter gældende foreskrifter.

Hvis du derfor har en bygning fra perioden 1950 til 1977, som skal renoveres/nedrives, skal bygningen tjekkes for PCB,  inden arbejderne påbegyndes. KEH-indeklima kan både hjælpe med at tjekke din bolig, samt fjerne eventuelt PCB fra din bygning.

 

Kontakt KEH-indeklima og få et tilbud her

PCB