Radonsikring:Radon er et radioaktivt stof der findes I jorden, som udløser radioaktiv stråling. Denne stråling er yders sundhedsskadelig for mennesker og bør derfor bekæmpes eller hindres i at komme ind i boligen.

I nyere bygninger er det lovpligtigt at radonsikre byggeriet.

KEH-indeklima kan hjælpe med at radonsikre din bolig eller tjekke om der siver radon op fra undergrunden i din bolig.

Du kan kontakte KEH-indeklima her, og hører mere om hvad vi kan gøre for at sikre din bolig mod radon.

Radon sikring