Vand og fugtskader


Vand og fugtskader kan skyldes mange ting. Nogle af de mest hyppige årsager til vand og fugtskader er vand der trænger op fra undergrunden. Dette er de seneste par år blevet set oftere på grund af de øgede skybrud over Danmark. Sprængt vand eller varmerør er også en hyppig årsag til vand og fugtskader. Dette skyldes enten frost eller slid.

Vand og fugtskader kan lede til skimmelsvamp, og det er derfor anbefalet at man hurtigst muligt for gjort noget ved problemet.

KEH-indeklima kan hjælpe dig, hvis uheldet har været ude. Kontakt KEH-indeklima her.